شرکت فنی مهندسی برف آب ساز رایا 


اعزام ناجی غریق و ماساژور 

ممیزی انرژی و راه کارهای کاهش مصرف انرژی در مجموعه های آبی 

اعزام تکنسین آب نگهدار و تکنسین تاسیسات آموزش دیده آقا و خانم

 با گواهی نامه معتبر 

آموزش تیم نگهدار تاسیسات مکانیکی ،آب نگهدار ومدیریت اماکن آبی

 با ارائه گواهی نامه معتبر 

اولین مراکز تخصصی آموزشی ،طراحی و تعمیر و نگهداری انواع اماکن

 آبی زیر نظر مهندسین عضو کمیته تدوین  استاندارد های ملی ایران و

 کلوپ استخرداران ایران 

شماره تلفن : 

011-44651845-7


0912-6307360


0912-8947048

برای ورود به سایت شرکت اینجا کلیک کنید .

برای ورود به سایت فروشگاه یک اینجا کلیک کنید .

برای ورود به سایت فروشگاه دو  اینجا کلیک کنید .